Contact Us

Maa Bhagwati Uchhatar Madhyamic Vidyalaya
Village: Shaulana
Tehsil: Dhaulana
Landmark: Near Pragya Kunj, Shaulana
District: Hapur,
PIN Code: 245301.
Uttar Pradesh, India.
Email: office@mbvshaulana.org

Administrator
Dr. Keshav Kumar Jindal
Email: drkeshavjindal313@gmail.com

Principal
Ms Meenu Shishodia.
Email: ranjana2gupta@gmail.com